Agrostemma

Pronunciació
Agrostémma, n.
Descripció del terme

Del grec agrós (el camp) i stémma (corona), això és, corona del camp, per la bellesa de les seves flors. Linnè creia que les flors d'aquestes plantes es feien servir en la antiguitat per a confeccionar corones campestres.

    Glossaris
    Etimològic