Animal

Descripció del terme

Bèstia útil per al treball. És el cas de matxos i rucs.

    Glossaris
    Etnobotànica
    Redacció i composició