Acacia dealbata

Pronunciació
dealbáta
Descripció del terme

Del llatí dealbatus, -a, -um (emblanquinat, blanquinós), per l'aspecte glauc de les fulles.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web