CERCADOR DE LLISTES I TÀXONS (PLANTES VASCULARS)
Introdueix el codi de la llista
Introdueix el codi de la planta vascular
Introdueix el nom científic
Imatge Codi llista Codi Nom científic Sort descending Comentari
VTax1454.imgprincipal LST-00028 VTax1454 Aesculus hippocastanum
LST-00028 VTax1643 Alnus glutinosa
LST-00028 VTax1645 Betula pendula
LST-00028 VTax1491 Cornus sanguinea
VTax516.imgprincipal LST-00028 VTax516 Crataegus monogyna
VTax2237.imgprincipal LST-00028 VTax2237 Fraxinus excelsior
LST-00028 VTax1667 Populus nigra
LST-00028 VTax524 Prunus avium
VTax495.imgprincipal LST-00028 VTax495 Pyrus malus
VTax1693.imgprincipal LST-00028 VTax1693 Salix babylonica
VTax1352.imgprincipal LST-00028 VTax1352 Tilia platyphyllos