21.2023.-Curs d'introducció a l'ecologia

Codi del Curs (referència per a la inscripció)
21.2023
Interacció
EN DIRECTE
Títol del curs
Curs d'introducció a l'ecologia
Estat del curs
Obert
Personal docent
Horaris del curs

Totes les videoconferències es graven i es mantenen indefinidament a l'aula virtual de Flora Catalana (Flor@ula), amb la finalitat que aquelles persones que no puguin assistir a la videoconferència en directe, les puguin veure amb posterioritat. L'accés indefinit a l'aula virtual permet que qualsevol alumne pugui repassar el contingut del  curs (documents, fòrum i videoconferències) sempre que li interessi, inclús un cop acabat el curs i per un període de temps il·limitat.

 • Videconferència 1: dia 15 de maig de 2023. De 18:00 a 20:00 h. (vegeu temari).
 • Videconferència 2: dia 22 de maig de 2023. De 18:00 a 20:00 h. (vegeu temari).
 • Videconferència 3: dia 29 de maig de 2023. De 18:00 a 20:00 h. (vegeu temari).
 • Videconferència 4: dia 05 de juny de 2023. De 18:00 a 20:00 h. (vegeu temari).
Número de places
25
Preu del curs
35 € per als socis / 65 € per als no socis.
Descripció

L’ecologia és una ciència complexa que estudia la relació dels éssers vius amb el seu entorn natural, cercant un coneixement complet i basat en la comprensió de les diferents interaccions. Aquest curs pretén establir unes bases de coneixement en ecologia que permetin una correcta iniciació en aquesta branca de la biologia i siguin suficients per a la interpretació de la natura i els ecosistemes des d’un punt de vista més ampli, ric i integrador.

Avui dia l’ecologia és un tema d’actualitat, però malauradament hi ha moltes idees i missatges que ens arriben amb un biaix erroni, a vegades per interessos, a vegades per una falta de coneixement, sense que tinguin unes bases científiques reals, transmetent informació equívoca o poc precisa. Aquest curs pretén també transferir unes bases, tant de coneixement com de capacitat crítica d’anàlisi, que permetin una correcta comprensió dels problemes ecològics actuals, així com de les seves possibles solucions i de la capacitat que tenim per reduir el nostre impacte negatiu.

  Objectius
  • Comprensió del concepte d’ecologia i del s’inclou en aquesta branca de la ciència.
  • Aprenentatge dels conceptes bàsics relacionats amb l’ecologia.
  • Adquisició d’una capacitat interpretativa del medi des de la perspectiva ecològica.
  • Assoliment d’una perspectiva objectiva i crítica sobre temes d’actualitat relacionats amb l’ecologia.
  • Coneixement de les amenaces d’origen antròpic actualment més importants pels ecosistemes i potencials solucions
  Procediment inscripció

  Mitjançant el botó "INSCRIPCIÓ" del menú que apareix a la dreta d'aquesta pantalla.

  Requeriments previs

  No cal cap requisit previ per fer-lo ja que serà divulgatiu i s’introduiran els conceptes botànics bàsics.

  Material que cal portar

  Cal disposar d'un equip informàtic amb accés a internet i capaç d'estblir una videoconferència.

  • Introducció. Què és l’ecologia
  • Factors abiòtics
   • Fluxos de matèria i energia
    • Els cicles dels nutrients
   • Cicles entre components biòtics i abiòtics
    • Biomassa
    • Fenologia
   • Factor limitant
  • Successió ecològica
   • Maduració d’ecosistemes
   • Pertorbació, degradació d’ecosistemes
   • Restauració, equilibri i mosaic
  • Ecosistema i bioma
   • Biomes terrestres
   • Biomes aquàtics
  • Factors biòtics
   • Biodiversitat
   • Nínxol ecològic
   • Xarxa tròfica
   • Comunitat
   • Estructura i dinàmica de poblacions
   • Estratègia de la R i estratègia de la K
   • Adaptació
    • Adaptacions a diferents estressos/factors ambientals
   • Especiació, evolució
   • Relacions intraespecífiques
    • Competència
    • Reproducció
    • Cooperació, espècies socials
   • Relacions interespecífiques
    • Comensalisme
    • Mutualisme
    • Explotació
    • Depredació
    • Herbivoria
    • Parasitisme
    • Exemples concrets: pol·linització, cecidis
  • Temes d’actualitat
   • Glaciacions i escalfament global
   • La palinologia com a eina per reconstruir el paisatge
   • Espècies amenaçades i extinció. Pèrdua de biodiversitat
   • Espècies invasores
   • Conseqüències de l’alteració artificial dels ecosistemes
  Tipus de curs
  Curs arxivat
  ACTIU (NO ARXIVAT)