BIRÒFITS. CERCA DE BRIÒFITS
Introdueix l'identificador
Introdueix el nom científic
Introdueix el codi del gènere
Introdueix el gènere
Introdueix el codi de la família
Introdueix la Família
Introdueix el codi de l'ordre
Introdueix el nom de l'ordre
Identificador Imatges Nom científic Sort descending Codi gènere Gènere Codi família Família
BTax326 TOTES… Habrodon perpusillus BGen103 Habrodon BFam53 Leskeaceae
BTax327 TOTES… Harpalejeunea molleri BGen104 Harpalejeunea BFam49 Lejeuneaceae
BTax328 TOTES… Hedwigia ciliata BGen105 Hedwigia BFam42 Hedwigiaceae
BTax329 TOTES… Hedwigia stellata BGen105 Hedwigia BFam42 Hedwigiaceae
BTax330 TOTES… Herzogiella seligeri BGen106 Herzogiella BFam46 Hypnaceae
BTax331 TOTES… Herzogiella striatella BGen106 Herzogiella BFam46 Hypnaceae
BTax332 TOTES… Heterocladiella dimorpha BGen107 Heterocladiella BFam43 Heterocladiellaceae
BTax333 TOTES… Heterocladium heteropterum BGen108 Heterocladium BFam50 Lembophyllaceae
BTax334 TOTES… Homalia lusitanica BGen109 Homalia BFam65 Neckeraceae
BTax335 TOTES… Homalia trichomanoides BGen109 Homalia BFam65 Neckeraceae
BTax336 TOTES… Homalothecium aureum BGen110 Homalothecium BFam14 Brachytheciaceae
BTax337 TOTES… Homalothecium lutescens BGen110 Homalothecium BFam14 Brachytheciaceae
BTax338 TOTES… Homalothecium meridionale BGen110 Homalothecium BFam14 Brachytheciaceae
BTax339 TOTES… Homalothecium philippeanum BGen110 Homalothecium BFam14 Brachytheciaceae
BTax340 TOTES… Homalothecium sericeum BGen110 Homalothecium BFam14 Brachytheciaceae
BTax341 TOTES… Homomallium incurvatum BGen111 Homomallium BFam80 Pylaisiaceae
BTax342 TOTES… Hookeria lucens BGen112 Hookeria BFam44 Hookeriaceae
BTax343 TOTES… Hygroamblystegium varium BGen113 Hygroamblystegium BFam1 Amblystegiaceae
BTax344 TOTES… Hygrohypnum cochleariifolium BGen114 Hygrohypnum BFam1 Amblystegiaceae
BTax345 TOTES… Hygrohypnum duriusculum BGen114 Hygrohypnum BFam1 Amblystegiaceae
BTax346 TOTES… Hygrohypnum luridum BGen114 Hygrohypnum BFam1 Amblystegiaceae
BTax347 TOTES… Hygrohypnum molle BGen114 Hygrohypnum BFam1 Amblystegiaceae
BTax348 TOTES… Hygrohypnum ochraceum BGen114 Hygrohypnum BFam1 Amblystegiaceae
BTax349 TOTES… Hygrohypnum smithii BGen114 Hygrohypnum BFam1 Amblystegiaceae
BTax350 TOTES… Hylocomiastrum pyrenaicum BGen115 Hylocomiastrum BFam45 Hylocomiaceae
BTax351 TOTES… Hylocomiastrum umbratum BGen115 Hylocomiastrum BFam45 Hylocomiaceae
BTax352 TOTES… Hylocomium splendens BGen116 Hylocomium BFam45 Hylocomiaceae
BTax353 TOTES… Hymenoloma crispulum BGen117 Hymenoloma BFam82 Rhabdoweisiaceae
BTax354 TOTES… Hymenostylium recurvirostrum BGen118 Hymenostylium BFam76 Pottiaceae
BTax355 TOTES… Hypnum andoi BGen119 Hypnum BFam46 Hypnaceae
BTax356 TOTES… Hypnum cupressiforme BGen119 Hypnum BFam46 Hypnaceae
BTax357 TOTES… Hypnum jutlandicum BGen119 Hypnum BFam46 Hypnaceae
BTax358 TOTES… Hypnum resupinatum BGen119 Hypnum BFam46 Hypnaceae
BTax359 TOTES… Hypnum subjulaceum BGen119 Hypnum BFam46 Hypnaceae