Aconitum anthora

Pronunciació
ánthora
Descripció del terme

És a dir, "anti thora", per haver-se'n tingut l'arrel com a antídot o contraverí de Ranunculus thora. La veritat és que totes dues són molt verinoses.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web