Plantago major

Pronunciació
májor
Descripció del terme

Del llatí major, -us (major, més gran) comparatiu de magnus, -a, -um (gran), per tenir les fulles més amples que la resta dels congèneres.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web