Pinus halepensis

Pronunciació
halepénsis
Descripció del terme

Mot del neollatí botànic format amb el nom de la ciutat síria d'Halep o Alep, per haver-se conegut allà primer que en altres llocs.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web