Pimpinella saxifraga

Pronunciació
saxífraga
Descripció del terme

Adjectiu compost del llatí saxum, -i (roca, roc) i frangere (trencar), al·ludint a l'estació de la planta: llocs pedregosos de les muntanyes.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web