Pimpinella

Pronunciació
Pimpinélla
Descripció del terme

Nom del llatí tardà, d'origen obscur, per a referir-se a plantes d'aquest gènere, però també a Sanguisorba minor (Rosàcies). Sembla que es va aplicar a aquesta perquè les fulles tendres, que es menjaven, tenien sabor a cogombre, en llatí pepo, onis. D'on derivarien també pipineus, pepenilla i altres. Tanmateix, altres autors prelinneans en van fer una interpretació diferent del text del Dioscòrides i van anomenar així una apiàcia que avui coneixem com Pimpinella major.

    Glossaris
    Etimològic