Chenopodium

Pronunciació
Chenopódium, n.
Descripció del terme

És mot que hom deriva del grec chen, chenós (l'oca) i pódion, diminutiu de pous, podós (peu, pota); és a dir, perquè les fulles d'alguna espècie d'aquest gènere tenen la forma de la planta d'una pota d'oca.

    Glossaris
    Etimològic