Campanula trachelium

Pronunciació
trachélium
Descripció del terme

Derivat del grec tráchelos, ou (el coll); és el trachelium dels antics, emprat per a guarir el mal de coll: «Trachelium dicitur, quod in colli affectibus commendetur», en paraules de Bauhin.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web