Calluna vulgaris

Pronunciació
vulgáris
Descripció del terme

Del llatí vulgaris, -e (comú, vulgar), per ser planta molt comuna, amplament difosa per la major part de l'hemisferi boreal.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web