Borago officinalis

Pronunciació
officinális
Descripció del terme

Per haver-se emprat com a planta medicinal. Officinalis, -e és un epítet del llatí medieval aplicat a espècies de plantes amb usos medicinals; derivat d'officina, nom que rebia el magatzem dels monestirs on es preparaven i guardaven les herbes i productes medicinals de l'època.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web