Avivar

Descripció del terme

v. Fer viure de bell nou una planta per després plantar-la en un lloc definitiu.

Arbúcies (Selva)

    Glossaris
    Etnobotànica
    Redacció i composició
    Maquetació web