Boixeteres, les

Descripció del terme

f. Matoll de boixos

Topònim del terme de Pardines (Ripollès)

    Glossaris
    Etnobotànica
    Redacció i composició
    Maquetació web