Equisetum

Pronunciació
Equisétum, n.
Descripció del terme

Traducció pliniana del grec hippóuris (nom que dona Dioscòrides a una espècie d'aquest gènere), format de híppos, -ou (cavall) i ourá, -ás (cua), per la retirança de les espècies ramificades amb la cua d'un cavall. Plini formà el nom amb les corresponents paraules llatines, equus, -i (cavall) i seta, -ae (cerra, crin). "Equisetum, Hippuris a graecis dicta, est pilus terrae, equinae setae similis" C. Bauhin, Pinax, pàg. 15.

    Glossaris
    Etimològic