Callitriche hamulata

Pronunciació
hamuláta
Descripció del terme

El diminutiu del llatí hamus, -i (ham) és hamulus, -i, que amb el sufix -atus, -a, -um (en forma de) fa aquest adjectiu que vol dir 'com un petit ham', per la forma ganxuda de les bràctees.

    Termes relacionats
    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web