Calicotome

Pronunciació
Calicótome, f.
Descripció del terme

Paraula composta del grec kályx, kálykos (el calze) i tomé (tall), perquè el calze, en la floració, abans de l'antesi, es divideix pel mig transversalment .

    Glossaris
    Etimològic
    Redacció i composició
    Maquetació web