Josep Gesti Perich

Cognoms, Nom
Gesti Perich, Josep
Inicials
JGP
Descripció personal

Sóc doctor en biologia i col·laborador de la línia de recerca de Flora i Vegetació de la Universitat de Girona i de Flora Catalana. He treballat especialment en l’estudi botànic i la gestió d’ecosistemes litorals, i en la cartografia dels hàbitats i de la vegetació. Per a més informació consulteu:

https://www.researchgate.net/profile/Josep_Gesti o https://es.linkedin.com/in/josepgesti.

Estat
Actiu