Inscripció a activitat del GL de l'Altiplà de la Segarra

Data de l'activitat

Marcant aquesta casella declaro haver llegit el document MESURES PERSONALS D'HIGIENE I PREVENCIÓ DAVANT LA COVID-1, acceptant-ne les obligacions i entenent les recomanacions que s'hi estableixen.
Marcat aquesta casella, em comprometo a prendre'm la temperatura el mateix dia de l'activitat, abans d'assistir-hi, i en cas que sigui superior a 37,2 ºC no assistir a l'activitat (avisant a l'organització).
Marcant aqueta casella, em responsabilitzo del risc que comporta assistir a l'activitat, en el context de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, exonaerant a Flora Catalana de qualsevol responsabilitat en cas de contraure la malaltia en dies posteriors a l'activitat.